Organizacijski odbori

PREDSJEDNIK KONGRESA

Prof. dr. sc. BOJAN JELAKOVIĆ
KBC ZAGREB
ZAVOD ZA NEFROLOGIJU,  ARTERIJSKU HIPERTENZIJU DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU
KIŠPATIĆEVA 12, 10000 ZAGREB,
Tel: 385-1-23-88-271;  FAX: 385-1-23-67-468
E-MAIL: predsjednik@hdh.hr

TAJNIŠTVO KONGRESA

Dr ANA JELAKOVIĆ
KBC ZAGREB
ZAVOD ZA NEFROLOGIJU,  ARTERIJSKU HIPERTENZIJU DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU
KIŠPATIĆEVA 12, 10000 ZAGREB,
Tel: 385-1-23-88-271;  FAX: 385-1-23-67-468
E-MAIL: tajnik@hdh.hr